„RĘCE DLA MIRKA” – Pomóżmy zrealizować marzenia…..

Mirosław Marcin Nadobnik urodził się 22.07.1993r. w Sulęcinie , gdzie mieszka od 22 lat. Jest uczniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie. Uczęszcza do klasy III SPdP. Nauczany jest indywidualnie w domu rodzinnym.

Uczestniczy również w zajęciach prowadzonych na terenie szkoły. Jest niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Po urodzeniu stwierdzono u Mirka całkowity brak kończyn dolnych oraz szczątkowe kończyny górne. Od urodzenia u dziecka obserwowano stany gorączkowe powyżej 38C.Wielokrotnie był hospitalizowany z tego powodu. W czasie pobytów w szpitalu rozpoznawano infekcje dróg oddechowych, zapalenie płuc , zakażenie układu moczowego. Mając roczek przebył biegunkę toksyczną z epizodem drgawek o ciężkim i przewlekłym przebiegu. Wobec trudności diagnostycznych przebywał w wielu klinikach i szpitalach. Rozpoznano u niego infekcje dróg oddechowych i moczowych. Od 4-go roku życia przyjmuje leki z powodu moczówki prostej. Leczony był w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz w Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu. Mimo swojej niepełnosprawności Mirek jest uczniem aktywnym i zawsze chętnym do pracy. Jest obowiązkowy i ambitny , w miarę swoich możliwości bierze aktywny udział w życiu szkoły i wydarzeniach o zasięgu lokalnym. Malowanie i twórcze inicjatywy kocha najbardziej ,to jego pasja. Prace wykonuje trzymając w ustach pędzel lub pracuje wykorzystując niewykształcony palec umiejscowiony w kikucie lewej kończyny górnej. Bierze udział w licznych konkursach o randze lokalnej ,wojewódzkiej ogólnopolskiej i międzynarodowej. Tworzy prace oryginalne, barwne i pomysłowe na różnych formatach z wykorzystaniem różnych narzędzi i materiałów. Są one odzwierciedleniem jego duszy i wrażliwości artystycznej. Mirek pracuje wolno , ale dokładnie.

Twórczość to jedyna szansa na odniesienie sukcesów przez ucznia , dowartościowanie go i realizację jego wewnętrznych marzeń. Uzyskane nagrody i wyróżnienia motywują go dalszej , wytężonej pracy . Jest dumny ze swoich prac i sukcesów , ale jak sam mówi – to zobowiązuje. Stawia sobie nowe , wcale niełatwe zadania. Marzy o własnej autorskiej wystawie prac. Poprzez swoje prace wyraża swoje odczucia i przemyślenia na temat otaczającego go świata. Prace jego są ciepłe , radosne , kolorowe , przepełnione optymizmem. Zawsze pogodny i uśmiechnięty Mirek twierdzi , że marzenia się spełniają . Chciałby mieć swoje protezy górnych kończyn , dzięki którym pozyskałby większą samodzielność i mógłby realizować swoją pasję. Pasja Mirka w przyszłości przerodzić się może w kwestie zawodowe. Posiadanie protez przyczyni się do usamodzielnienia i aktywizowania Mirka , w dążeniu do jego pełnego udziału we wszystkich sferach życia. Spowoduje to wzrost wiary we własne siły , zmobilizuje go do podejmowania innych , nowych działań.

POMÓŻMY MIRKOWI ZREALIZOWAĆ JEGO MARZENIA !
WSZYSTKICH LUDZI WIELKIEGO SERCA PROSIMY O POMOC W POZYSKANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAKUPU PROTEZ . WPŁAT PROSZĘ DOKONYWAĆ NA:

Fundacja Sedeka „Zdążyć z Pomocą”
ul. Grzybowska 4
00-131 Warszawa
bank City Handlowy
numer konta: 35 1030 1508 0000 0008 1669 1036
tytuł przelewu: Ręce dla Mirka ” 10830-grupa OPP-Nadobnik Mirosław

Dane Fundacji:
Fundacja Sedeka „Zdążyć z Pomocą”
ul. Grzybowska 4 lok.132
NIP 527 261 24 58
KRS 0000338389

 

Można też już przekazywać dla Mirka za pośrednictwem Fundacji Sedeka 1% podatku. Szczegóły na plakacie:

krs2

Monika Stegeman

Madman

fot. archiwum

Autor: Madman

Podziel się na