Konsultacje społeczne w sulęcińskiej komendzie…

Bezpieczeństwo oraz porządek publiczny na terenie powiatu sulęcińskiego to temat konsultacji społecznej, która odbyła się w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie.

W czwartek /11 lutego/ w sali konferencyjnej sulęcińskiej komendy na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji Sulęcinie insp. Jerzego Głąbowskiego przybyli przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji mających wpływ na poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu sulęcińskiego. W spotkaniu udział wzięli m.in. policjanci, Starosta Powiatu Sulęcińskiego Patryk Lewicki, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Dąbroś, Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie Marzena Kupisz oraz Komendant Społecznej Straży Rybackiej Ryszard Stachowiak, Komendant KPP w Sulęcinie insp. Jerzy Głąbowski przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2015. Omówił szczegółowo przestępstwa kryminalne, gospodarcze, zdarzenia drogowe oraz działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i osób starszych.
Po zakończonej prezentacji insp. Jerzy Głąbowski przybliżył uczestnikom ideę stworzenia mapy zagrożeń bezpieczeństwa oraz główne założenia programu. W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania wskazywali zagrożenia na które należy zwrócić uwagę aby wpływać na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej powiatu sulęcińskiego.

asp. szt. Alina Słonik

fot. KPP Sulęcin

Autor: Madman

Podziel się na