Informacje o programie „Rodzina 500+”…

500

Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Sulęcin informuje, że w dniach od 14 marca 2016 r. do    23 marca 2016 r. będzie organizować dla mieszkańców sołectw Gminy Sulęcin cykl spotkań informacyjnych połączonych z wydawaniem wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”. Powyższe spotkania mają na celu ułatwienie mieszkańcom naszej Gminy dostępu do informacji  na temat programu, pobranie druków oraz pomoc w ich wypełnieniu bez konieczności dojazdu do jednostki.

Jednocześnie informuję, że wnioski na świadczenie wychowawcze „ Rodzina 500+ „ można również pobierać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie przy ul. E. Plater 14 oraz na stronie internetowej www.sulecin.naszops.pl w zakładce wnioski do pobrania.

W dniach od 29-03-2016 r. do 01-04-2016 r. Oddział Świadczeń Rodzinnych w Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sulęcinie będzie czynny w godzinach od 7:00 do 17:00.

Terminarz spotkań:

 

Data i godzina Miejscowości Miejsce spotkania
14-03-2016 r.

od 14:00 do 16:00

Tursk

Małuszów

Dom Pomocy Społecznej     w Tursku
15-03-2016 r.

od 16:00 do 18:00

Brzeźno

Rychlik

Świetlica Środowiskowa        w Brzeźnie
16-03-2016 r.

od 17:00 do 19:00

Grochowo Świetlica Środowiskowa      w Grochowie
17-03-2016 r.

od 16:00 do 18:00

Trzemeszno Lubuskie Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie Lub.
18-03-2016 r.

od 16:00 do 17:00

Miechów Świetlica OSP
19-03-2016 r.

10:00 do 12:00

Trzebów Świetlica Środowiskowa        w Trzebowie
19-03-2016 r.

12:30 do 14:30

Długoszyn

Drogomin

Świetlica Środowiskowa     w Długoszynie
21-03-2016 r.

16:00 do 18:00

Wędrzyn Szkoła Podstawowa

w Wędrzynie

22-03-2016 r.

16:00 do 17:30

Wielowieś

Długoszynek

Świetlica w Wielowsi
22-03-2016 r.

17:45 do 19:00

Zarzyń Świetlica Środowiskowa      w Zarzyniu
23-03-2016 r.

16:00 do 18:00

Żubrów Świetlica Środowiskowa      w Żubrowie
24-03-2016 r.

16:00 do 17:00

Ostrów Klub Laguna

 

Informacja w zakresie świadczenia rodzicielskiego oraz świadczenia wychowawczego 500+

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

   Od 01 stycznia 2016 r. na podstawie art.17c ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2014 poz.114 z późn.zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie Oddział Świadczeń Rodzinnych realizuje „Świadczenie rodzicielskie”. Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej oraz osobie, która przysposobiła dziecko. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, również osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez 1 rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1.000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres jest wydłużony nawet do 71 tygodni. Istotne jest, że świadczenie mogą otrzymać rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie wypłacane jest na podstawie wniosku złożonego w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie informuje, że będzie realizował ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – świadczeniu wychowawczym 500 +.

Osoba uprawniona będzie mogła złożyć wniosek osobiście w formie papierowej w Oddziale Świadczeń Rodzinnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie przy ul. E. Plater 14 (pokój nr 5) lub elektronicznie. W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej konieczny jest profil zaufany na platformie e-puap (adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie– /sulecin/skrytka).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie będzie rozpatrywał i przyznawał świadczenie na podstawie złożonego wniosku. W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie od 1 kwietnia 2016 r. do 30-09-2017 r. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym wpłynie wniosek.

Wniosek na świadczenie wychowawcze składa się corocznie, a prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres zasiłkowy.

Świadczenie 500 zł przysługuje dla każdej rodziny na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat bez kryterium dochodowego. Na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 800 zł, a 1.200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

 

Wszelkie informacje dotyczące powyższych świadczeń można uzyskać pod nr tel. (95) 755 94 15 lub (95) 755 20 82.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie

             Andrzej Stefan Żelechowski

Autor: Madman

Podziel się na