„Antynarkotyczny MEM” – konkurs…

Konkurs na MEM profilaktyczny pn. „Antynarkotyczny MEM”

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Fundacją „Contra Crimen”, ogłasza konkurs na MEM profilaktyczny  pn. „Antynarkotyczny MEM” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach V edycji Zintegrowanych działań profilaktycznych  pn. „NARKOTYKI – życiowy FALSTART” i finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

konk1

W współorganizatorami Konkursu jest Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. i Firma Solvay Gorzów – Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o.

konk

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat przeciwdziałania narkomanii, kształtowanie postaw asertywnych wobec zjawiska narkomanii, zainspirowanie środowiska szkolnego (nauczycieli oraz  uczniów) w zakresie działań ograniczających zjawisko narkomanii w szkole, promowanie postawy młodych ludzi jako liderów szkolnych działań profilaktycznych związanych
z przeciwdziałaniem narkomanii oraz kreowanie alternatywnej i nowatorskiej profilaktyki antynarkotykowej skierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie „MEM-u” („MEM” – Termin ten odnosi się do dowolnej porcji informacji (frazes, koncepcja, grafika), rozprzestrzeniającej się pomiędzy powielającymi ją osobami
za pośrednictwem sieci społecznościowych, komunikatorów czy forów internetowych), który swoją stroną graficzną i treścią zwróci uwagę młodych ludzi na problem uzależnień od narkotyków w tym dopalaczy.

Pracę należy przesyłać za pośrednictwem szkół, wraz z kartą zgłoszeniową dołączoną do Regulaminu do 18 listopada 2016 r. Autor nadsyła na konkurs tylko jedną pracę.

Pracę należy przesłać na adres: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem: Konkursu na MEM profilaktyczny
pn. „Antynarkotyczny MEM”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 listopada 2016 r. Komisja konkursowa przyzna za prace: I, II, III miejsce. Komisja może przyznać również wyróżnienie.

Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy, gadżety i nagrody od Wydziału Prewencji KWP Gorzów Wlkp. i Solvay Gorzów – Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o. oraz nagrody rzeczowe zakupione przez Fundację „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp. finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Regulamin do pobrania: Regulamin konkursu

Szczegółowych informacji udziela:

nadkom. Piotr Wiśniewski
Wydział Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji

tel. kontaktowy: (95) 738-15-74, 690 106 808
faks: (95) 738-15-95
e-mail: piotr.wisniewski@go.policja.gov.pl

Autor: Madman

Podziel się na