Wstępna lista „Schetynówek”…

W dniu dzisiejszym Wojewoda Lubuski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″.
Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 roku dla województwa lubuskiego na 2017 roku zaplanowano dotację w kwocie 43.295.728 zł do równego podziału na powiaty i gminy po 21.647.864 zł.
Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 61 wniosków (42 wnioski w zakresie dróg gminnych i 19 wniosków w zakresie dróg powiatowych). W tym wniosek Powiatu Sulęcińskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247F odc. Grabów – Walewice – A2″ o wartości 1 352 229,00 zł, wysokość wnioskowanego dofinansowania: 676 114,00 zł.

powiat2

Szczegóły informacji pod linkiem: „wstępna ocena”

Źródło: powiatsulecinski.pl

Autor: Madman

Podziel się na