Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem…

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” od 20 do 26 lutego 2017 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie pełnić będą dyżury w punkcie  konsultacyjnym dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” od 20 do 26 lutego 2017 roku w godzinach od 07.30 do 22.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny pomocy ofiarom przestępstw oraz  osobom potrzebującym pomocy.

W trakcie trwającego tygodnia policjanci informacji udzielać będą telefonicznie do godziny 15.30 pod nr 95 755 06 47 oraz od godziny 15.30 do 22.00 pod nr  95 755 06 12.
Ponadto, 22 lutego br. w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie przy ul. Szpitalnej 4 od godz. 10.00 – 13.00 odbędą się konsultacje z udziałem policjantów oraz przedstawicieli: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Sekcji Profilaktyki Społecznej i Kuratorskiej Służby Sądowej.

Osoby potrzebujące pomocy mogą w tych dniach skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej oraz społecznej. Uzyskać informacje o metodach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  wspierania rodziny. Dla zainteresowanych udostępnione będą broszury i ulotki informacyjne z poszczególnych dziedzin.

Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa masz prawo do złożenia zawiadomienia o przestępstwie, możesz także uzyskać pomoc prawną, psychologiczną i socjalną.

asp. szt. Alina Słonik

KPP w Sulęcinie

Autor: Madman

Podziel się na