„Dzielnicowy bliżej nas”…

„Dzielnicowy bliżej nas”

Rozmowy z mieszkańcami oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów to główne zadania dzielnicowego, policjanta pierwszego kontaktu ze społeczeństwem.

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie służbę pełni 8 dzielnicowych. Aktualny wykaz znajduje się na naszej stronie internetowej sulecin.lubuska.policja.gov.pl/go8/prewencja/dzielnicowi.

Dzielnicowy podczas codziennej służby spotyka się z różnymi zjawiskami takimi jak przemoc w rodzinie, konflikty sąsiedzkie, alkoholizm, włamania, kradzieże, itp. Praca dzielnicowego to przede wszystkim utrzymywanie bliskiego kontaktu ze społeczeństwem. Policjanci w swoich rejonach służbowych rozmawiają z mieszkańcami, pomagają rozwiązać ich bieżące problemy, wskazują gdzie można uzyskać specjalistycznych porad i pomocy.

Dzielnicowi realizują także programy profilaktyczne. Spotykają się z dziećmi i młodzieżą
w placówkach oświatowych oraz w świetlicach środowiskowych, gdzie są bardzo pozytywnie odbierani przez młodzież powiatu sulęcińskiego. W trakcie spotkań przypominają o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwie w domu i podczas zabaw na podwórku. Realizując powyższe zadania dzielnicowi nie zapominają o grupie osób starszych, które wymagają szczególnej uwagi w zakresie społecznym. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych, dzielnicowi spotykają się z seniorami, przestrzegają przed metodami oszustw
”metoda na tzw. wnuczka, policjanta”. Poruszają również tematykę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym a szczególnie omawiają przepisy dotyczące pieszych
i rowerzystów oraz skutki nie przestrzegania przepisów. W swojej codziennej pracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sulęcińskiego dzielnicowi współpracują  z samorządem lokalnym, placówkami oświatowymi, kuratorami społecznymi i zawodowymi, ośrodkami pomocy społecznej a także z innymi instytucjami poza policyjnymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa naszego powiatu i ich mieszkańców.

Dla ułatwienia kontaktu dzielnicowi w swoich rejonach służbowych przekazują mieszkańcom wizytówki oraz broszury ze swoimi numerami telefonów oraz adresem e-mail.

Warto zaznaczyć, że dużym ułatwieniem w kontaktach jest wdrożenie aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. Szybko znajdziemy tam informacje umożliwiające odnalezienie swojego dzielnicowego.

asp. szt. Alina Słonik

fot. KPP w Sulęcinie

Autor: Madman

Podziel się na