Bazar Kupiecka 4 – uroczyste otwarcie…

Nowe targowisko w Sulęcinie!

1 kwietnia 2017 roku, ta data przejdzie do historii Sulęcina.

Ładna, słoneczna pogoda, przyjemna dla ucha muzyka oraz klimat centrum handlowego, to wszystko towarzyszyło otwarciu nowego targowiska Bazar Kupiecka 4. Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci. Zamieszczona galeria zdjęć, to tylko mały wycinek wczorajszego wydarzenia. Balony poleciały w chwili oficjalnego otwarcia targowiska  – na naszym Facebooku jest filmik: Facebook Madman24.pl 

Bazar Kupiecka 4 to nowe miejsce na handlowej mapie Sulęcina!

Madman

 

CENNIK OPŁAT OBOWIĄZUJĄCY NA BAZARZE PRZY UL KUPIECKIEJ 4 w SULĘCINIE

I. Na terenie bazaru wprowadza się opłatę targową

II. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi :

1. przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy, przyczepki, wozu konnego:

a. produktów rolnych nieprzetworzonych sprzedawanych przez rolników oraz kwiatów ciętych ,doniczkowych ,drzewek ,krzewów – 6,00 zł

b. pozostałych produktów z samochodów do 3,5 t – 15,00 zł

c. pozostałych produktów z samochodów powyżej 3,5 t  – 25,00 zł

Handel z ziemi produktów rolnych nieprzetworzonych sprzedawanych przez rolników oraz kwiatów ciętych, doniczkowych drzewek, krzewów za zajęcie powierzchni gruntu :

a. do 2 m²  – 3,00 zł

b. od 2 m² do 4 m²  – 6,00 zł

c. od 4 m² do 7 m² – 8,00 zł

d. od 7 m² do 10 m² – 10,00 zł

Za każdy metr powyżej 10 m² – 2,00 zł

3. Za zajęcie 1 m ² powierzchni przy handlu na ziemi pozostałymi produktami oraz ze straganów przenośnych przy czym stawka dzienna opłaty targowej nie może przekraczać :751,65 zł  – 2,00 zł

4. Sprzedaż obnośna / z reki , wiadra , kosza itp / – 2,00 zł

5. Przy sprzedaży z określonego stołu :

a. za zajęcie 1/2 stołu – 5,00 zł

b. za zajęcie całego stołu – 10,00 zł

c. za zajęcie dwóch stołów – 15,00 zł

d. za zajęcie trzech stołów – 25,00 zł

6. Za zajęcie drewnianego pawilonu handlowego :

a. o powierzchni 8 m² – 15,00 zł

b. o powierzchni 16 m²  – 20,00 zł

7. Sprzedaż artykułów świątecznych:

a. drzewka choinkowe , choinki sztuczne , ryby – 30,00 zł

b. gałązki choinkowe – 8,00 zł

c. kwiaty, wieńce, znicze, świece – 12,00 zł

d. inne artykuły świąteczne 10,00 zł ΙΙΙ.

Pozostałe opłaty targowe :

1. Najem pawilonu handlowego z płyty warstwowej w alejce A , B , C, bazaru umowa na czas nieokreślony – miesięcznie – 1000,00 zł

2. Najem drewnianego pawilonu handlowego:

a. o powierzchni 16 m² – miesięcznie – 300,00 zł

b. o powierzchni 8 m² – miesięcznie – 200,00 zł

3. Pawilony drewniane można łączyć zwiększając ich powierzchnię wtedy czynsz najmu ustalany jest indywidualnie .

4. Miesięczna rezerwacja miejsc ;

a. dla osób handlujących na ziemi oraz stołów pod zadaszeniem :

• do 4 m² – 30,00 zł

• do 7 m² – 50,00 zł

• do 10 m² – 60,00 zł

• powyżej 10 m² – 70,00 zł

b. dla osób handlujących w drewnianych pawilonach handlowych :

• do 8 m²  – 80,00 zł

• do 16 m²  – 100,00 zł

Przy łączeniu drewnianych pawilonów handlowych miesięczna rezerwacja ustalana jest indywidualnie z najemcą.

c. Rezerwacja miejsca na handel z samochodu, przyczepki ,platformy:

• do 3,5 t  – 40,00 zł

• powyżej 3,5 t – 60,00 zł

5. Jednorazowe wystawienie karty rezerwacyjnej  – 7,00 zł

6. Jednorazowe wystawienie duplikatu karty rezerwacyjnej – 10,00 zł

7. Opłata za nieterminowe opłacenie rezerwacji:

• do 3 dni – 10,00 zł

• powyżej 3 dni – 20,00 zł

8. Wydzierżawienie terenu na pawilon gastronomiczny  – 40,00 zł /m²

OBJAŚNIENIA

1. Sprzedaż artykułów świątecznych o których mowa w cenniku dotyczy okresów :

a. Świąt Wielkanocnych – na 20 dni przed Wielkanocą

b. Dnia Święta Zmarłych – w okresie 25 X – 02 XI .

c. Świąt Bożego Narodzenia – od 01 XII – 31 XII

2. W przypadku prowadzenia sprzedaży artykułów świątecznych z różnych grup rodzajowych pobiera się opłatę stanowiącą sumę stawek przewidzianych dla poszczególnych grup .

3. Sprzedaż z miejsc o powierzchni oznacz powierzchnię zajętą przez towary oraz urządzenia / obiekty /, z których dokonuje się sprzedaży, a także powierzchnię zajętą przez towary znajdujące się wokół tych urządzeń / obiektów / i zaplecze magazynowe.

4. W przypadku nie rozpoczęcia na opłaconej zarezerwowanej powierzchni handlowej działalności handlowej do godziny 08:00 Wynajmującemu przysługuje prawo wynajęcia tej powierzchni osobie zainteresowanej podjęciem działalności handlowej w danym momencie .

5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna bez wezwania.

6. Opłata rezerwacyjna płatna jest do 5 – go każdego miesiąca .

Autor: Madman

Podziel się na