Z działalności LGR ,,Wodny Świat ” …

Z działalności Lokalnej Grupy Rybackiej ,,Wodny Świat ”

Stowarzyszenie działa na terenie woj.Lubuskiego od dnia 23.09.2009r. W okresie 2011-2015 realizowało zadania z wdrażaniem PO RYBY 2007-2013 na obszarze gmin : Krzeszyc, Lubniewice, Sulęcin, Lubrza, Łagów, Ośno Lub, Słońsk oraz Torzym. W latach 2011-2015 byliśmy partnerem trójsektorowym skupiającym podmioty sektora publicznego, gospodarczego oraz osoby fizyczne. W okresie programowania dla beneficjentów z ww.sektorów zrealizowane zostały na kwotę ok . 11 mln zł. LGR ,, WODNY ŚWIAT” W okresie 2011-2015 prowadziła działania informacyjno-promocyjne, działania aktywizujące lokalne społeczności, działania szkoleniowe, nabory wniosków beneficjentów z ww.sektorów, współpracowała z innymi grupami rybackimi na terenie kraju.

Po okresie rozliczeniowym, w ramach programu operacyjnego 2007-2013 zarząd kierowany przez prezesa Eugeniusza Sembratowicza uchwalił co następuje. Posiadając środki finansowe w stowarzyszeniu postanowił wspierać w roku 2016 na terenie gmin Lubniewice, Sulęcin, Torzym, Lokalne Stowarzyszenia, Rady Sołeckie, PZW, Starostwo Powiatowe Sulęcin, Społeczną straż rybacką. Wspieraliśmy festyny rodzinne, dzień dziecka, oraz po raz pierwszy byliśmy głównym organizatorem zawodów wędkarskich o puchar proboszcza Sulęcina i Memoriał Mirosława Gudacza . Braliśmy udział i fundowaliśmy nagrody w miejscowościach : Brzeżno, Ostrów, Grochowo, Wielowieś, Żubrów, Miechów, Jarnatów, Glisno, Dla PZW – Sulęcin, Lubniewice i Torzym. Działalność LGR ,,Wodny Świat” w Sulęcinie prowadzona będzie w roku 2017 na zasadach podobnych do roku 2016. Są prowadzone rozmowy z zainteresowanymi jednostkami i wnioski pisemnie wpływają do zarządu. W zarządzie kierowanym przez Eugeniusza Sembratowicza wchodzą osoby : Adam Piotrowski , Ryszard Stachowiak , Dariusz Kuternowski. Zarząd uważa, że efekt współpracy ze środowiskami wyżej wymienionymi przynosi efekt i zadowolenie dla organizacji działających w miejscowościach wyżej wymienionych .

Z poważaniem Prezes LGR – ,,Wodny Świat ” Eugenusz Sembratowicz

Autor: Madman

Podziel się na

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *