Ku przestrodze
Sty05

Ku przestrodze

Ku przestrodze….. Od czytelniczki (dane do wiadomości redakcji) art. 77 § 1 k.w. stanowi, iż „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany” Dla tych którzy zapominają o obowiązku jaki mają w stosunku do swoich zwierząt – chciałabym przypomnieć, że wyprowadzanie psa to nie tylko spacer, ale i...

Więcej