SP Ośno Lub.

SP Ośno Lub.

Matematyka „Królowa Nauk” na pewno dla zdecydowanej większości uczniów nie należy do przedmiotów łatwych i przyjemnych, a co za tym idzie lubianych w szkole. Dlatego nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim postanowili spróbować zmienić ten stereotyp. Aplikowaliśmy do Fundacji mBanku – „mPotęga” i otrzymaliśmy dofinansowanie do wniosku „Zaprojektuj szkolny dziedziniec od nowa”. Projekt, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest mgr Kamilla Kwiręg napisany przy współpracy z Jerzym Baranowskim, rusza od września tego roku.

SP Ośno Lub.

Nabór uczniów do projektu
 „Zaprojektuj szkolny dziedziniec od nowa” w ramach programu grantowego mPotęgi

mFundacja rozstrzygnęła szóstą edycję swojego flagowego programu grantowego – mPotęgi. Granty na kreatywne uczenie matematyki otrzymało 112 projektów z całej Polski, w tym  zgłoszony przez Szkołę Podstawową
im. M. Skłodowskiej – Curie w Ośnie Lubuskim „Zaprojektuj szkolny dziedziniec od nowa”. Nasza szkoła  otrzymała na jego realizację dofinansowanie w wysokości 2 500 zł.


W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty z podstaw geometrii (10 godz.) oraz zajęcia praktyczne z architektury krajobrazu (4 godz.). Warsztaty będą odbywały się dwa razy w tygodniu przez okres 3 miesięcy. Uczniowie będą kształcić umiejętność zastosowania podstaw geometrii
w architekturze krajobrazu. Efektem końcowym będzie wykonanie przez uczniów projektów dziedzińca szkolnego według własnego pomysłu pod kierunkiem nauczyciela matematyki oraz architekta krajobrazu. Na zakończenie warsztatów zostanie zorganizowana wystawa prac wykonanych przez uczniów. Wezmą one również udział w szkolnym konkursie. Uczniowie z klas 4-6
 w drodze głosowania wybiorą 3 najciekawsze projekty szkolnego dziedzińca.

SP Ośno Lub. Kryteria naboru do projektu

ZASADY REKRUTACJI

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad sprawiedliwej rekrutacji z zachowaniem zasad równości szans dziewcząt i chłopców wobec wszystkich zainteresowanych projektem uczniów kl. IV – VI Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim podjęte zostaną następujące działania:

1. Akcja informacyjno – promocyjna, zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim.

2. Uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej będą mogli wziąć udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

  • 10 godzin warsztatów z podstaw geometrii,
  • 4 godziny zajęć praktycznych z architektury krajobrazu.

3. Kryteria rekrutacji uczniów:

FORMALNE:

  • status ucznia klasy IV – VI Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim
  • zgoda rodziców/opiekunów (podpisana deklaracja uczestnictwa)

MERYTORYCZNE:

  • wyniki w nauce – oceny końcowe z matematyki i plastyki,
  • udział w konkursach przedmiotowych.

4. Proces rekrutacji uczniów obejmuje:

  • złożenie „Formularza zgłoszeniowego dziecka”,
  • analizę kryteriów rekrutacji,
  • stworzenie listy uczniów zakwalifikowanych.

5. W zajęciach projektowych będzie mogło wziąć udział 25 uczniów.

6. Rekrutacja do projektu trwa od 7.09.2019 r. – 26.09.2019 r.

7. Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do projektu: 27.09.2019 r.

8. Udział dziecka w projekcie jest równoznaczny z włączeniem rodziców w pomoc przy realizację projektu:

– promocja projektu (dokumentacja fotograficzna, plakaty),

– współpraca z dziećmi, nauczycielami w trakcie przygotowań do wystawy prac wykonanych przez uczniów.

9. Uczeń bierze udział w obu formach zajęć (warsztaty z podstaw geometrii i zajęcia
 z architektury krajobrazu).

10. Zgłoszenia uczniów do projektu przyjmuje mgr Jerzy Baranowski.

Szkoła Podstawowa Ośno Lubuskie

Autor: Madman

Podziel się na

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *