Zapraszamy na Dni Sulęcina

Będzie się działo!

Zapraszamy na Dni Sulęcina

Burmistrz Sulęcina, Dariusz Ejchart, 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana oraz Sulęciński Ośrodek Kultury zapraszają serdecznie na tegoroczne Dni Sulęcina, które odbędą się w dniach 22-23 czerwca.

Wyjątkowo 21 czerwca, w czwartek, o godzinie 16:30, zapraszamy na Turniej Brydża, który odbędzie się w Sali Kameralnej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.

W piątek, 22 czerwca, nasze działania przeniosą się do centrum miasta. O godzinie 18:00 na Placu Czarnieckiego odbędzie się Kolorowe Podwórko – gry i zabawy dla dzieci, a poza tym: występy dziecięcych grup teatralnych SOK oraz koncert solistów Studia Piosenki SOK.

.

Tego dnia na naszej plenerowej scenie wystąpią: The Best of Voice (Agata Hylińska, Jelena Matula, Łukasz Łyczkowski), Łukasz Łyczkowski & 5 RANO, natomiast gwiazdą wieczoru będzie zespół Afromental.

W sobotę od godziny 12:00 zapraszamy nad rzekę Postomię (Promenada przy Domu Joannitów). Wśród głównych atrakcji: Regaty na Postomii,  Plenerowy Turniej Szachowy, Otwarty Turniej w Boule, konkurs sprawnościowy i zabawy w parku linowym. O godzinie 14:30 zapraszamy na  Spływ na Byle-Czym po rzece Postomii, natomiast o w godzinach 16:00-16:30 odbędzie się konkurs na najpiękniejszy wianek. Tuż po ogłoszeniu wyników, wspólnie puścimy wianki do rzeki. Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych wyżej konkursów znajdują się na stronie internetowej organizatora: www.soksulecin.pl

.

W międzyczasie, o godzinie 12:00 na Stadionie im. Stanisława Ożoga w Sulęcinie odbędzie się II Memoriał Piłki Nożnej im. Romana Sobczyka. Jednocześnie zapraszamy także do Parku Jordanowskiego, gdzie od godziny 12:00 będzie znajdować się Miasteczko Militarne. Wstęp bezpłatny!

Sobotnie uroczystości w centrum miasta rozpocznie Msza Św. (godzina 10:00), o godzinie 11:30 zapraszamy na uroczystości związane ze świętem 17 WBZ. Tuż po godzinie 13:00 zapraszamy na Koncert Orkiestr Służb Mundurowych ze Szczecina i Wrocławia, tuż po nim odbędzie się Festiwal Przedszkolaków – występy najmłodszych pod hasłem „Na Wojskową Nutę”, kolejnym punktem programu będzie występ grupy kabaretowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku – „Teraz My”.

Swoje umiejętności wokalne zaprezentują artyści: zespół Budka Band (godz. 18:00), zespół Siedemnastka (godz. 20:00) oraz gwiazda wieczoru – Szymon Wydra & Carpe Diem.

Na zakończenie dnia zapraszamy na pokaz laserowy (godz. 23:00)

Zapraszamy Dni Sulęcina!

Już 23 czerwca o godz. 12:00 rzeka Postomia stanie się po raz siódmy areną mistrzowskich zmagań miłośników własnoręcznie wykonanych statków. Zawody odbędą się pomiędzy zejściem przy Cukierni Monika, a Domem Joannitów. Do udziału w nich zapraszamy wszystkich chętnych niezależnie od wieku, którzy samodzielnie wykonają dowolną techniką statek (jednostkę pływającą) o wymiarach od 20 do 70 cm.
Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody i wiele niespodzianek.

REGULAMIN:

„Regaty na Postomi”

 1. Organizator konkursu
  Organizatorem konkursu jest Sulęciński Ośrodek Kultury .
 2. Adresat
  Liczba i wiek uczestników są nieograniczone.
  3. Cele konkursu:
  1) Wyzwalanie kreatywności i pozytywnej energii.
  2) Rozwijanie zdolności manualnych.
  3) Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
  4) Integracja środowiska lokalnego.
 3. Założenia organizacyjne
  1) Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu dowolną techniką statku (jednostki pływającej) o wymiarach od 20 do 70 cm, a następnie wzięcie udziału w wyścigu.
  2) Zawody odbędą się 23 czerwca 2018 roku nad rzeką Postomią pomiędzy zejściem przy Cukierni „Monika”, a Domem Joanitów o godz. 12:00. Areną mistrzowskich zmagań będzie rzeka Postomia.
  3) Każdej jednostce pływającej należy nadać oryginalną nazwą.
 4. Ocena
  Nad sprawiedliwym przebiegiem konkursy czuwać będą sędziowie.
 5. Nagrody
  1) Nagrody wręczane będą zawodnikom z najlepszymi czasami -3 pierwsze miejsca.
  2) Dodatkowo nagrodzona zostanie estetyka wykonania statku oraz najbardziej oryginalna nazwa – 2 wyróżnienia.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu.

.

Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celu przeprowadzenia Konkursu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwane dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sulęciński Ośrodek Kultury, ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin. Od dnia 25.05.2018 r. jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych
za pośrednictwem adresu: sekretariatsoksulecin@gmail.com lub pod nr tel: 95 755 24 77.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Sulęciński Ośrodek Kultury w szczególności:

 1. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i lit. c RODO* w celu:

– na podstawie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 1. Na podstawie odrębnej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a, w celu:

– marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych,

– działaniami związanymi ze statutem SOK (np. organizacją imprez, wydarzeń kulturalnych, udziałem w sekcjach, korzystaniem z biblioteki i czytelni)

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

– dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

* zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

* wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

– dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania lub otrzymać kopię swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe
lub niekompletne,

– prawo żądania od administratora usunięcia danych,

– prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych np. marketingu bezpośredniego,

– prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Sulęcińskiego Ośrodka Kultury)

Partnerzy z dziedziny kultury, sponsorzy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, dostawcy obsługujący płatności, obsługa prawna, obsługa informatyczna.

.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s 1)

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych.
 2. Postanowienia końcowe
  1) Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, których zobowiązuje się do zapewnienia swoim dzieciom opieki podczas zawodów.
  2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy w przypadku niepogody.
  3) Przystępując do udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Zapraszamy na Dni Sulęcina – Spływ na Byle Czym

⛵Serdecznie zapraszamy odważnych bardziej i mniej na SPŁYW NA „BYLE CZYM”, który organizowany będzie przy okazji tegorocznych Dni Sulęcina. Chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem i nadsyłanie zgłoszeń.

⛵SPŁYW NA „BYLE CZYM” ⛵
Regulamin uczestnictwa
Data: 23.06.2018 r. (sobota), godz. 14:30

 1. Organizatorem Spływu na „Byle czym” jest Sulęciński Ośrodek Kultury.
  2. Ideą zabawy jest propagowanie inicjatyw twórczych, rekreacji na świeżym powietrzu oraz wykorzystania atrakcyjności przestrzeni miejskiej.
  3. Miejscem zabawy jest około 100 metrowy odcinek rzeki Postomii.
  4. Warunki uczestnictwa:
  • Każdy uczestnik deklaruje chęć przystąpienia do zabawy za pośrednictwem zgłoszenia:
  a) przez e-mail (zeskanowany załączony formularz zgłoszeniowy wraz z podpisem i akceptacją regulaminu)
  E-mail: promosoksulecin@gmail.com
  b) osobiście w sekretariacie SOK (wydrukowany i podpisany formularz)
  • Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22.06.2016. Maksymalna liczba jednostek uczestniczących w zabawie: 15 (decyduje kolejność zgłoszeń). Zgłoszenie znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.soksulecin.pl – wersja PDF do pobrania.
  • Osoby niepełnoletnie uczestniczą w spływie TYLKO w towarzystwie osób pełnoletnich i zgłoszenia przyjmowane są tylko od chętnych powyżej 18 roku życia.
  • Każdy z uczestników deklaruje zasady „fair play” oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
  • Każdy uczestnik zobowiązany jest zastosować się do poleceń organizatora.

 

 1. 5. Zasady zabawy:

 2. • Zasadą nadrzędną zabawy jest próba przepłynięcia na własnoręcznie skonstruowanej / przerobionej / zaadaptowanej jednostce pływającej około 100 metrowego odcinka na rzece Postomii w jak najkrótszym czasie.
  • Przez „uczestnika” rozumie się jedną lub maksymalnie dwie osoby, które płyną jednostką. Wszelkie zasady dotyczą załogi, niezależnie od jej liczby.
  • Uczestnik podczas spływu może maksymalnie dwa razy z premedytacją opuścić jednostkę pływającą. Każde kolejne opuszczenie skutkuje obniżeniem punktacji (w przypadku ekip dwuosobowych dwa opuszczenia na jednostkę pływającą). Niezamierzone wywrotki, kraksy nie podlegają obniżeniu punktacji.
  • Maksymalny czas przeznaczony na spływ jednej jednostki pływającej to około 4-5 minut.
  • Korzystanie ze sprzętu profesjonalnego skutkuje obniżeniem punktacji, zwłaszcza w przypadku jednostek nieprzerobionych.
  • Jury przyznaje punkty w kategoriach
  – czas spływu (0-10 pkt.)
  – ocena jednostki pływającej (0-10 pkt.) z zaznaczeniem, iż im bardziej „szalony” pomysł, tym więcej punktów możliwych do uzyskania.
  – ocena zaangażowania (0-10 pkt.)
  – ocena zabawy i dobrego humoru (0-10 pkt.)
  – ocena ogólna (0-10 pkt.)
  Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 50.
  Punkty odejmowane są za: ponad dwukrotne opuszczenie jednostki pływającej, naruszenie zasad „fair play”.
  6. Współzawodnictwo oceniane jest przez trzech członków Jury / sędziów, których ocena jest niepodważalna.
  7. Nagrody w konkursie:
  • Nagrody otrzymają trzej uczestnicy z największą liczbą punktów. Jury przyzna również dwa wyróżnienia.
  8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu.

.

Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celu przeprowadzenia Konkursu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwane dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sulęciński Ośrodek Kultury, ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin. Od dnia 25.05.2018 r. jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych
za pośrednictwem adresu: sekretariatsoksulecin@gmail.com lub pod nr tel: 95 755 24 77.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Sulęciński Ośrodek Kultury w szczególności:

 1. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i lit. c RODO* w celu:

– na podstawie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 1. Na podstawie odrębnej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a, w celu:

– marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych,

– działaniami związanymi ze statutem SOK (np. organizacją imprez, wydarzeń kulturalnych, udziałem w sekcjach, korzystaniem z biblioteki i czytelni)

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

– dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

* zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

* wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

– dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania lub otrzymać kopię swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe
lub niekompletne,

– prawo żądania od administratora usunięcia danych,

– prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych np. marketingu bezpośredniego,

– prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Sulęcińskiego Ośrodka Kultury)

Partnerzy z dziedziny kultury, sponsorzy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, dostawcy obsługujący płatności, obsługa prawna, obsługa informatyczna.

 

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s 1)

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych.
  10. Uczestników obowiązuje zasada zachowania czystości wokół siebie – utracone elementy jednostki pływającej uczestnicy zobowiązują się uprzątnąć we własnym zakresie.
  11. Kolejność startu będzie losowana około 30 minut przed rozpoczęciem.
  12. Wszelkie spory wyjaśniane są przez organizatora i sędziów / jury. Organizator nie przewiduje procedur odwoławczych.
  13. Uczestnicy przenoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo na siebie. Organizator zabezpieczy uczestników w podstawową pomoc przedmedyczną.

Zapraszamy na Dni Sulęcina – Turniej Szachowy

Autor: Madman

Podziel się na

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *