Czyste powietrze

Czyste powietrze

Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie informuje, że w związku z powierzonym przez Burmistrza Sulęcina nowym zadaniem tj. wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0. informuje, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Realizacją zadania w postaci wydawania zaświadczeń w Gminie Sulęcin zajmuje się:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Świadczeń Rodzinnych

ul. E. Plater 14,

69-200 Sulęcin

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

tel. 95 755 94 15

                                                      Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                 w Sulęcinie

                                                                 Andrzej Stefan Żelechowski

Podstawa prawna:

  1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Autor: Madman

Podziel się na

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *