MIREK MA RĘCE – DZIĘKUJEMY!!!

Sukcesem okazała się akcja zbiórki środków finansowych na zakup protez dla Mirosława  Nadobnika z Sulęcina. Przypomnijmy, że Mirek od urodzenia nie posiada w pełni wykształconych kończyn dolnych i górnych. Od lutego do czerwca 2016r, bo tyle czasu trwała akcja, zbierano fundusze na „Ręce dla Mirka”.

rm

07 czerwca 2016r w Murowanej Goślinie  koło Poznania miało miejsce  bardzo ważne wydarzenie , Mirek został zaopatrzony w profesjonalne mioelektryczne protezy górnych kończyn. Wykonawcą była firma ORTOPARTNER w osobie Pana Mariusza Andrzejewskiego , który od ponad 30 lat zawodowo i z pasją wykonuje swój zawód. Jak stwierdził , takiego przypadku jeszcze nie miał. Indywidualne podejście do pacjenta , przeprowadzony wywiad, badania medyczne, profesjonalizm i doświadczenie zawodowe, liczne przemyślenia i rozwiązania techniczne , doprowadziły do wykonania zaopatrzenia ortopedycznego Mirka. W oparciu o badanie impulsów mięśniowych kikutów na urządzeniu pomiarowym oraz po symulacji ręką  elektryczną, uwzględniające warunki psychofizyczne pacjenta wykonano 2 protezy mioelektryczne o łącznej wartości 124 tys. Mioelektryczne protezy  sterowane są przez impulsy elektryczne mięśni  ręki prawej i lewej, więc cały sukces zależy przede wszystkim  od Mirka. To on, dzięki swej ambicji , pracowitości i zawzięciu potrafi dokonywać  rzeczy niemożliwych. Pani Monika Stegeman nauczyciel SOSW w Sulęcinie, pomysłodawca i koordynator wszystkich działań i Agnieszka Dulik na co dzień pracownik firmy Molex w Sulęcinie i wieloletni wolontariusz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy współpracy z Madman24 wzorcowo przeprowadzili akcję dla 22-letniego Mirka. 24 czerwca 2016r na zakończenie roku szkolnego  2015/2016 Mirek odbierze świadectwo ukończenia szkoły przy pomocy swoich protez. Uroczyste podsumowanie akcji, prezentacja osiągnięć  i podziękowania dla wszystkich ludzi wielkiego serca  nastąpi 26 czerwca 2016r podczas obchodów Dni Sulęcina. Ogromne podziękowanie z głębi serca składamy firmie Maszoński-Logistic z Sulęcina, która przekazała na rzecz  Mirka 62 tyś. Dzięki uprzejmości Pana Mirosława Maszońskiego , który nieodpłatnie użyczył nam busa, 3 krotnie mieliśmy możliwość wyjazdu do specjalisty i uczestniczenia w badaniach. Dziękujemy wszystkim z osobna, którzy przyczynili się do tego sukcesu, anonimowym darczyńcom, firmom  i instytucją, które wsparły tak zaszczytny cel. Mirek jest wam wszystkim dobrze znany, jest częścią naszej społeczności lokalnej. Ten sukces to sukces nas wszystkich!!! Pokazaliśmy, że jeśli trzeba potrafimy się zmobilizować i zjednoczyć w słusznej sprawie. W imieniu Mirka, jego rodziców i rodziny oraz własnym bardzo dziękujemy za okazaną pomoc i zaangażowanie w akcję .

Monika , Agnieszka i Madman

Zdjęcia: https://www.madman24.pl/2016/06/07/mirek-spelnione-marzenia/

Author: Madman

Share This Post On