Krzeszyce – Narodowe Czytanie

„Stół Weselny w Krzeszycach”

Krzeszyce – Narodowe Czytanie odbędzie się w formie imprezy plenerowej. Uczestnicy usiądą przy jednym wspólnym stole imitującym stół weselny.

Po uroczystym rozpoczęciu z udziałem władz Gminy Krzeszyce przedstawiona zostanie sylwetka Stanisłąwa Wyspiańskiego wraz z rysem historycznym zawierającym najważniejsze informacje z życia i twórczości autora.
Następnie kolejny uczestnik przedstawi streszczenie I i II aktu wraz z interpretacją i komentarzem.
W dalszej części programu zostanie odczytany III akt, z podziałem na role.
Na zakończenie spotkania przewidziano poczęstunek i luźne rozmowy uczestników, wymianę wrażeń i poglądów.

Krzeszyce – Narodowe Czytanie

Organizatorzy: GOK i Gminna Biblioteka w Krzeszycach

Author: Madman

Share This Post On

Submit a Comment