Wycieczka do Kopalni

Wycieczka do Kopalni w Sieniawie

Zdjęcia: https://www.facebook.com/sulecinmadman

Najlepszym sposobem na uzupełnienie i utrwalenie wiedzy geograficznej zdobytej w szkolnej ławce jest wycieczka szkolna.

W dniu 28 października 2021r. uczniowie z klas VI – VII z SP w Wędrzynie, odwiedzili Kopalnię Węgla Brunatnego w Sieniawie.  Złoże ,,Sieniawa”, położone zaledwie 20 km od Wędrzyna, jest jednym z najdłużej znanych i eksploatowanych złóż węgla brunatnego na ziemiach polskich. Pracownik kopalni pan Jerzy Jarosz opowiedział o jej historii i specyfice pracy górnika. Uczniowie mogli wykazać się wiedzą o surowcach mineralnych Polski, poznaną na lekcjach geografii. Najbardziej atrakcyjną częścią wyjazdu okazało się zejście na dno wyrobiska, gdzie na własne oczy zobaczyliśmy to, o czym opowiadał pan Jarosz.

Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie wyjazdu.

A.G.

Author: Madman

Share This Post On

Submit a Comment