Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej może uratować ludzkie życie.

Wiele osób wprost przyznaje, że bałoby się udzielić komuś pierwszej pomocy z obawy przed wyrządzeniem mu krzywdy.

Dlatego też osobiście uważam, że należy uświadamiać i kształcić się w tym kierunku, by owe obawy i strach zniknęły.

Dzięki uprzejmości i dobremu sercu pewnego, sympatycznego ratownika – Roberta Wargol, nasze dzieci dziś wzbogaciły swoje wiadomości i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pan Robert w sposób jasny i klarowny po kolei przedstawił naszym świetliczakom etapy udzielania pierwszej pomoc.

Było to niezwykle pouczające spotkanie nie tylko dla dzieci, ale i dla nas dorosłych.

Dziękujemy

źródło: Świetlica Środowiskowa w Długoszynie

Author: Madman

Share This Post On

Submit a Comment