Rok szkolny 2022/23

Rok szkolny 2022/23

zdjęcia: https://www.facebook.com/sulecinmadman

Nowy rok szkolny 2022/2023 rozpoczął się w SOSW w miłej atmosferze i z uśmiechem na ustach. Pani Danuta Werner – dyrektor SOSW przywitała przybyłych gości: Panią Iwonę Walczak – Zastępcę Burmistrza Sulęcina, Pana Czesława Symeryaka – Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Pana Tomasza Jaskułę – Starostę Sulęcińskiego. Przedstawiła również nowego katechetę Księdza Szymona  Kluja. Następnie przywitała  wszystkich zebranych – uczniów, rodziców, pracowników, a szczególnie uczniów nowoprzyjętych. Zapewniła ich, że rozpoczynają naukę w przyjaznej szkole i z najlepszymi nauczycielami. Poprosiła Pana Starostę o pomoc przy wręczaniu stopni awansu zawodowego nauczycielom dyplomowanym: Pani Joannie Pater i Pani Agnieszce Bojar oraz nauczycielom kontraktowym: Pani Magdalenie Kosmalskiej i Pani Natalii Cichomskiej. Wszyscy uczniowie poznali swoich wychowawców i po dźwięku pierwszego dzwonka rozpoczynającego rok szkolny udali się do klas.

Materiał nadesłany przez SOSW w Sulęcinie

Author: Madman

Share This Post On

Submit a Comment