Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczna droga do szkoły – Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie

zdjęcia: https://www.facebook.com/sulecinmadman

Jak co roku w pierwszych dniach września w klasach I – III przeprowadzane są zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Część uczniów jest dowożona do szkoły przez rodziców, ale to nie zwalnia nas dorosłych z obowiązku przekazywania najmłodszym pieszym zasad prawidłowego poruszania się po drogach. Teoria, jak się okazuje jest bardzo dobrze znana dzieciom, ale to praktyka weryfikuje wiedzę uczniów.

Klasa 2 z SP w Wędrzynie, na pierwszą pieszą wycieczkę udała się na przejście dla pieszych w pobliżu szkoły z sygnalizacją świetlną i bez. Jej celem było przede wszystkim utrwalenie zasad prawidłowego poruszania się w kolumnie, przechodzenia przez jezdnię oraz rozpoznawanie znaków drogowych. Żeby być bezpiecznym na drodze trzeba być widocznym dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Lepszą widoczność można zyskać dzięki kamizelkom odblaskowym. Noszone po zmroku, ale i w dzień wyróżniają pieszego czy rowerzystę z otoczenia.

,,Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny!” – to najważniejsza zasada bezpiecznego poruszania się po drodze.

B.I.

Author: Madman

Share This Post On

Submit a Comment