Ćwiczenia

Ćwiczenia. Zderzenie kilku ciężarówek wojskowych – ćwiczenia ze współdziałania Policji, Wojska i innych służb ratunkowych.

W środę (12 września) na terenie poligonu wojskowego w Wędrzynie przeprowadzone zostały ćwiczenia sztabowe. Cel? Doskonalenie systemu kierowania zespołami w zadaniach obronnych w sytuacjach zagrożenia życia. Scenariusz ćwiczenia ”EPIZOD 2023” zakładał zderzenie się kilu pojazdów ciężarowych Wojska z udziałem kilkudziesięciu żołnierzy, którzy doznali poważnych obrażeń ciała.

13 września, tuż przed godziną, 12:00 za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem kilku pojazdów ciężarowych Wojska Polskiego, w którym jest poszkodowanych kilkadziesiąt osób. Założenia do ćwiczeń przewidywały również pożar terenu leśnego, który powstał na skutek wypadku jak i poszukiwania jednego z poszkodowanych, który w szoku oddalił się z miejsca. To oczywiście założenia na potrzeby ćwiczeń pod kryptonimem „EPIZOD 2023”, jednak całkowicie realny.

To dzięki takim ćwiczeniom można wypracować najlepsze procedury, które pozwolą na sprawne działania zmierzające do minimalizacji ich skutków a przede wszystkim w ratowaniu ich ofiar. Tym razem współpraca służb porządkowych i ratowniczych miała na celu wypracowanie mechanizmów współdziałania z Wojskiem Polskim. Zadania żołnierzy są zgoła inne od służb cywilnych ale z racji tego, że na terenie powiatu sulęcińskiego znajduje się jednostka wojskowa oraz jeden z większych poligonów w naszym kraju, mogą zdarzyć się sytuacje, które będą wymagały od nas sprawnego działania i współdziałania. Tym razem przećwiczono działania ratownicze z większą liczbą osób poszkodowanych. To wymusza wdrożenie zgoła innych procedur oraz zaangażowania znacznej ilości ratowników niż przy zwykłych zdarzeniach. Należy zorganizować miejsca segregacji osób w stanie ciężkim lekkim i takich, które nie doznały obrażeń ciała ale mogą potrzebować inne specjalistycznej pomocy. Transport rannych do odpowiednich placówek medycznych. Do tego pożar, zadymienie, szok, to są okoliczności utrudniające sprawne działanie i z takimi trzeba się mierzyć, by ratowanie życia i zdrowia przebiegało sprawnie.

Mimo, że były to tylko ćwiczenia należy podkreślić, że wszystkie służby biorące w nich udział profesjonalnie zrealizowali założenia scenariusza. To świadczy o profesjonalizmie i zaangażowanie wszystkich służb. Wiadomo, że by sprawnie działać, należy ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.

aspirant sztabowy Andrzej Barciński

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Author: Madman

Share This Post On

Submit a Comment