Spotkanie z historią

Spotkanie z historią-jesteśmy dumni, że nas zauważono.

zdjęcia: https://www.facebook.com/ed.spwedrzyn

Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie swoje imię zawdzięcza między innymi miejscu, w którym jest usytuowana. Mieści się w budynku, który wiele lat należał do wojska. Całe otoczenie szkoły to wojskowe obiekty, za szkolnym płotem widać budynki 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. 5 października 2023r. na placu apelowym jednostki wojskowej w Wędrzynie z udziałem pocztów sztandarowych, żołnierzy, pracowników cywilnych, orkiestry 11 LDKPanc., Kompanii honorowej 17 WBZ, zaproszonych gości, przedstawicieli służb mundurowych, dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej gen. brygady Sławomira Kocanowskiego i dowódcy 45 WOG-u płk Waldemara Kliszczaka, odbyło się coroczne święto 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Gościem honorowym tej uroczystości był Bosman w stanie spoczynku Marek Dwornicki. To z jego rąk pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie Anna Kapała i nauczycielka pani Beata Szymańczuk odebrały oznaki o wielkiej wadze historycznej. Korpusówki noszone na wyłogach munduru 22 Kompanii Zaopatrywania 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, przedstawiające kanoniera niedźwiedzia Wojtka niosącego w łapach pocisk. Całość wizerunku wpisana jest w okrąg kierownicy wozu transportowego. Miś Wojtek to legendarny niedźwiedź brunatny, który przebył szlak bojowy z 2 Korpusem Polskim z Iranu do Włoch. Odznaczenia otrzymał Bosman Marek Dwornickiego od prof. dr. hab. Wojciecha Narębskiego, z którym Miś Wojtek zaopatrywał w amunicję walczące pododdziały pod Monte Cassino. Uczniowie naszej szkoły każdego roku przedstawiają scenki teatralne opowiadające o dzielnym niedźwiadku, który został żołnierzem, a dziś otrzymali książki z osobistą dedykacją od Bosmana Marka Dwornickiego. To dla nas wielki zaszczyt. Mamy nadzieję na spotkanie w naszej szkole i przeżycie „żywej” lekcji historii.

B.Sz.

Author: Madman

Share This Post On

Submit a Comment