Odznaka Honorowa PCK

Odznaka Honorowa PCK

Kapituła Odznaki Honorowej w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża nadała dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim Odznakę Honorową PCK IV. stopnia.

22 listopada 2023 roku w Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze w uroczyści udział wzięły: pani dyrektor Jolanta Kawecka-Smalec oraz opiekun Szkolnego Koła PCK pani Monika Stegeman.

MOS Ośno Lubuskie

Author: Madman

Share This Post On

Submit a Comment