Podziękowania

Podziękowania

Koniec roku to czas podsumowań. Dlatego też, sekcja wędkarska Klubu 17 WBZ w Wędrzynie podsumowała cały rok działalności, wybierając „Wędkarza Roku”. Mistrzem Koła Wędkarskiego został Sławomir Bieniek. Na ręce Kierownika Klubu zostały złożone słowa podziękowania za owocną współpracę na przestrzeni lat

Klub 17 WBZ

Author: Madman

Share This Post On

Submit a Comment