38. Bieg Śladami Wiosny

38. Bieg Śladami Wiosny w Przemysławiu

Ależ to był wiosenny bieg!

– Wspieramy i będziemy wspierać wszystkie takie wydarzenia związane z podtrzymywaniem tożsamości regionalnej – zapewnił marszałek Marcin Jabłoński na starcie 38. Biegu Śladami Wiosny w Przemysławiu w gm. Krzeszyce.

Cóż tam marcowe ochłodzenie! Około 200 uczestników biegów i marszu nordic walking dla dorosłych i około 180 w kategoriach dla dzieci i młodzieży stawiło się na starcie niedzielnego (17 marca 2024 r.) 38. Biegu Śladami Wiosny w Przemysławiu, którego głównym organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach.

.

– To wspaniała tradycja – 38. edycja tej imprezy! – powiedział witając sportowców marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński. – W tym roku w ramach cyklu „Lubuskie wita wiosnę!” postanowiliśmy wziąć honorowy patronat nad tą imprezą. Bardzo się cieszę, że włączyliście się państwo w cykl działań całego regionu, na który składa się wiele imprez, wydarzeń, koncertów. To wszystko dzieje się w roku, kiedy będziemy obchodzić 20-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że państwo pełni radości i energii będziecie mieć wspaniały dzień. Mam nadzieję, że tak jak w przeszłości widziano podczas tego biegu pierwsze bociany, może uda się je też zobaczyć i dziś. Życzę owocnego okrywania śladów wiosny!

– Zapewniam, że wszystkie takie wydarzenia jak Bieg w Przemysławiu związane z podtrzymywaniem tożsamości regionalnej, są dla nas bardzo ważne – powiedział mrszałek Marcin Jabłoński. – Wspieramy i będziemy w przyszłości wspierać pana wójta Stanisława Peczkajtisa w organizacji kolejnych imprez. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj na jubileuszowym 40. biegu. Życzę państwu dużo wspaniałych emocji, rywalizacji fair play, dobrej zabawy!

Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński wziął udział w dekoracji najlepszych zawodników biegów dla dzieci i młodzieży, dekorował medalami dorosłych biegaczy i nordic walkerów (z m.in. Gorzowa, Witnicy, Cybinki, Kostrzyna nad Odrą, Ośna czy Cottbus), kiedy tylko szczęśliwie przekroczyli linię mety. Towarzyszyli mu wicewojewoda lubuski Tomasz Nesterowicz, wójt Gminy Krzeszyce Stanisław Peczkajtis oraz zastępca wójta Gminy – Sylwia Ławniczak – Karbowiak, przewodniczący Rady Gminy Krzeszyce Andrzej Żmijak.

źródło/galeria zdjęć: https://lubuskie.pl/wiadomosci/22042/alez-to-byl-wiosenny-bieg-?fbclid=IwAR1napCkF3D4hXaHtg81dBRTk0oX4bgClrIaBtcKi6OdUapasGf_jQdwXNU

Author: Madman

Share This Post On

Submit a Comment