Dyplom dla Barbary Wróżek

Dyplom dla Barbary Wróżek

Tydzień Bibliotek to idealna okazja, aby uhonorować wszystkich tych, którzy przyczyniają się do upowszechniania czytelnictwa i rozwoju kulturalnego wśród pokoleń. Niewątpliwie taką osobą jest Barbara Wróżek – Starszy Bibliotekarz – która od lat kreuje nowoczesny wzorzec czytelnictwa i dba o to aby Biblioteka nie była kojarzona z nudą. Tym samym, ukoronowaniem jej dotychczasowych działań było odebranie wyróżnienia z rąk Dyrektora Lubuskiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podczas obchodów Dnia Bibliotekarza w Zielonej Górze. Gratulujemy!

Klub 17 WBZ w Wędrzynie

Author: Madman

Share This Post On

Submit a Comment